Disclaimer

DISCLAIMER

Artikel 1 definities.

Gereedschapswand.nu en alle onderliggende pagina's;

Gebruiker: bezoeker van de website;

Gereedschapswand.nu de bevoegde uitgever van de webpagina

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer

Gereedschapswand.nu werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanning, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Gereedschapswand.nu geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van informatie die op deze site wordt geraadpleegd.

Gereedschapswand.nu biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Gereedschapswand.nu is niet verantwoordelijk voor pagina's van externe partijen waar naar verwezen wordt.

Gereedschapswand.nu verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

Gereedschapswand.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.

Gereedschapswand.nu zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. 

Gereedschapswand.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindigen op/van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.